Signerad bok till Hundmässan

Deltagare i Hundmässan 2020 erbjuds köpa boken signerad av Anders Hallgren. Pris 185 kr inkl. porto. Mejla till: info@ahbooks.se för att beställa. Glöm ej att uppge postadressen! God Jul!