AH BOOKS publishing AB

AH BOOKS publishing bildades i början av 2016 av Susanne Wigforss och författaren och hundpsykologen Anders Hallgren. Sedan starten har förlaget givit ut över tio böcker. Hittills är samtliga av Anders Hallgren. Vissa titlar är helt nya och andra är nya, uppdaterade upplagor av tidigare böcker där vi tagit tillbaka rättigheterna. Nya böcker är på gång!

Utgivning av andra författares böcker finns även med i planeringen. Vi är glada för att våra titlar redan ligger högt i popularitet på nätbokhandlarnas listor och två av dem har valts till Bonniers Bokklubb.

AH Books kommer att ha en monter på Frankfurts Bokmässa 2019 den 16 till 20 oktober. Där hoppas vi kunna placera flera av våra böcker i andra länder.

Kontakt: Susanne Wigforss, info@ahbooks.se
Telefon: +46 73 9411558
Postadress:
AH BOOKS
c/o Wigforss
Byggmästarvägen 7
168 32 Bromma