Våra författare

Anders Hallgren

Anders Hallgren, psykolog fil.lic. och hundpsykolog, anses vara världens första hundpsykolog. Efter psykologexamen 1971 vid Stockholms Universitet, använde han sedan utbildningen i sitt arbete med hundar. Han har skrivit över trettio böcker och många är översatta till andra språk.

Så här skriver Anders själv om sitt arbete:

”Jag arbetar som hundpsykolog och inte som traditionell psykolog med människor. Jag har arbetat som tränare och hundpsykolog i över 50 år. Jag har gjort flera studier på beteenden hos hundar och om det emotionella bandet mellan människa – djur. Bland annat har jag också utarbetat en stressanalys och en speciell smärtanalys, som är effektiva verktyg när det gäller att kartlägga orsaker bakom problembeteenden hos hundar.  All träning sker inom ramen av en icke-våldsideologi. Mina specialiteter är aggression – orsaker och behandling, post-traumatiska stressymtom och allmänna problembeteenden.

Jag har skrivit 35  böcker och häften om hundars beteende (av vilka flera har publicerats i andra länder) och ett otal artiklar för tidningar, medverkat i många radio- och TV-program samt tränat många tusen hundar med problematiskt beteende. Träningen har alltid inbegripit hela familjen och ingen hund har blivit tränad för sig själv. Förutom det håller jag föredrag världen över, mest för hundklubbar och har även utbildat omkring 200 personer inom mitt område. Jag har inspirerat hundpsykologer som Roger Mugford, England och andra att arbeta med detta ämne.

Jag var den första i världen att träna hundar att upptäcka mögel i hus, vilket idag är något av en industri i Skandinavien. Jag fick äran att starta och utveckla ett program för utbildning av servicehundar för handikappade människor, som nu utvecklas effektivt. År 1985 introducerade jag brandvarningsträning för hundar. Efter en långsam start ökar nu intresset för denna typ av träning i flera länder.

Som ett resultat av en studie jag gjorde 1978, som visade att många hundar är understimulerade, startade jag ett program med mental aktivering, vilket nästan alltid är en nödvändig förutsättning för att träna beteendeproblem. De flesta problemen blir mer intensiva av stress, och mental aktivering minskar uppdämd energi. Detta har blivit erkänt i flera länder och jag skrev en bok om detta som kom ut i Tyskland och även på engelska. AH Books ger ut den med titeln ”Min bästa aktiveringsbok – Mental aktivering för hundar”.

Mer om Anders Hallgren här https://andershallgren.se/

Anders Hallgren

Kerstin Malm

Kerstin Malm, etolog och fil.dr i etologi – läran om djurs och hunddjurs beteende. Malm har skrivit många böcker baserade på hennes erfarenhet genom forskning och praktiskt arbete med hundägare och hundproblem.

Kerstin Malm

Malin Avenius

Vetenskapsjournalist och medförfattare till boken ”Lär känna din hund – och dig själv!” Med i Nya Vetenskapsradions ”På djupet” och serien ”Klimatinsikten”.

Malin Avenius