Ryggproblem hos hund – Bakomliggande orsaker till problembeteenden (juli 2022)

En forskningsrapport av Anders Hallgren,
hundpsykolog, psykolog, fil. lic.

Anders Hallgrens studie visar att det är nästan lika vanligt för hundar att ha problem med ryggen, som det är för människor. I en normal population med 400 hundar hade 63 % någon slags defekt enligt det fysioterapeuter som samarbetade i undersökningen. Problembeteenden har ofta samband med ryggfel. Ett av de mest alarmerande resultaten var att så många som 91 % av hundarna som hade ryckts i kopplet, eller själva dragit mycket i kopplet, visade sig ha defekter i nacken!   

Resultatet av studien har spridits över hela världen. Många hundklubbar och hundtränare har ändrat träningsmetoder och använder inte längre ryck i kopplet. Många har också övergivit halsbandet, särskilt den mycket skadliga strypkedjan, och använder nu en sele i stället.   

Anders Hallgren anses vara världens första hundpsykolog. Han har vigt sitt liv åt att hjälpa problemhundar. Hans koncept var banbrytande. De innovativa, mjuka och positiva träningsmetoderna som han en gång introducerade används nu över hela världen. Hans koncept att hundar behöver mental aktivering var en viktig milsten redan på 1970-talet. Hallgren har skrivit över 30 böcker om hundars problem, träning och beteende. Många har givits ut i andra länder. Anders Hallgren är också eftersökt som föreläsare och lärare i hundpsykologi.