AlfaSyndromet – Om ledarskap och rangordning hos hundar (april 2021)

Ny omarbetad upplaga med många färbilder!

”Du brister i ditt ledarskap.” ”Låt inte hunden ta över alfarollen.” ”Du måste markera vem som bestämmer.”

Säkert har du hört folk som uttrycker sig på det här sättet, men det stämmer inte, vilket denna bok visar. Anders Hallgren vill här ge en djupare förståelse av ledarskap och rangordning hos hundar, eftersom begreppen idag ofta är missförstådda och missbrukade. Han framhåller att vi ska ta mindre hårt på vår roll som ledare och koncentrera oss mer på att bli bra som lärare och tränare. Vi ska byta ledarskap mot lärarskap och rangordning mot kamratskap.

Den här boken kommer att ändra många hundägares syn på sin hund. Hallgren klargör begrepp som dominans, rangordning och status, vilket hjälper den hundintresserade att bättre förstå sin bästa vän – hunden.